EkumenickýIzaiáš23,16

Izaiáš 23:16

Vez­mi citaru, ob­chádzaj mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka, pek­ne hraj, veľa spievaj, nech si spomenú na teba.


Verš v kontexte

15 V ten deň sa na Týrus za­bud­ne na sedem­desiat rokov, čo je dĺžka života jed­ného kráľa. Po sedem­desiatich rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke: 16 Vez­mi citaru, ob­chádzaj mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka, pek­ne hraj, veľa spievaj, nech si spomenú na teba. 17 Po sedem­desiatich rokoch Hos­podin navštívi Týrus, ktorý sa vráti k svojmu zárob­ku a bude smil­niť so všet­kými kráľov­stvami sveta na zemi.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

16 Vez­mi citaru, ob­chádzaj mes­to, za­bud­nutá smil­nico; hraj dob­re, spievaj hod­ne, aby si spomenuli na teba!

Evanjelický

16 Vez­mi citaru, obíď mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka! Dob­re hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba.

Ekumenický

16 Vez­mi citaru, ob­chádzaj mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka, pek­ne hraj, veľa spievaj, nech si spomenú na teba.

Bible21

16 Vez­mi si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbez­ně, zpívej, zpívej, ať si na tebe vzpo­menou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček