EkumenickýIzaiáš22,9

Izaiáš 22:9

a videli ste, že Dávidovo mes­to má mnoho trh­lín. Zhromažďovali ste vodu do Dol­ného ryb­níka,


Verš v kontexte

8 Júdovi bola odňatá záštita. V ten deň ste po­zerali na výzb­roj Les­ného domu 9 a videli ste, že Dávidovo mes­to má mnoho trh­lín. Zhromažďovali ste vodu do Dol­ného ryb­níka, 10 počítali ste domy Jeruzalema, rúcali ste domy na spev­nenie hradieb,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 ale budete vidieť iba trhliny mes­ta Dávidov­ho, lebo ich bude mnoho, a p­reto soberiete vodu dol­ného ryb­níka.

Evanjelický

9 a videli ste, že je mnoho trh­lín na mes­te Dávidovom, zbierali ste vody Dol­ného ryb­níka.

Ekumenický

9 a videli ste, že Dávidovo mes­to má mnoho trh­lín. Zhromažďovali ste vodu do Dol­ného ryb­níka,

Bible21

9 Pro­hléd­li jste mno­hé trh­li­ny ve Městě Davi­dově a shro­máž­di­li jste vodu v Dolním rybníce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček