EkumenickýIzaiáš22,8

Izaiáš 22:8

Júdovi bola odňatá záštita. V ten deň ste po­zerali na výzb­roj Les­ného domu


Verš v kontexte

7 Tvoje nád­her­né údolia sú pl­né vozov, jazd­ci zau­jali po­stavenie pred bránami, 8 Júdovi bola odňatá záštita. V ten deň ste po­zerali na výzb­roj Les­ného domu 9 a videli ste, že Dávidovo mes­to má mnoho trh­lín. Zhromažďovali ste vodu do Dol­ného ryb­níka,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak od­kryje Hos­podin zastrenie s očí Júdu. A budeš hľadieť toho dňa ku zbrani domu lesa,

Evanjelický

8 A odňal ochran­nú clonu spred Júdu. V ten deň ste po­zerali na zbroj­nicu Les­ného domu,

Ekumenický

8 Júdovi bola odňatá záštita. V ten deň ste po­zerali na výzb­roj Les­ného domu

Bible21

8 Juda byl zba­ven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Les­ního paláce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček