EkumenickýIzaiáš22,24

Izaiáš 22:24

Za­vesia naň celú ťar­chu domu jeho ot­ca, výhon­ky a výras­t­ky, všet­ky malé nádoby od misiek až po všet­ky krčahy.


Verš v kontexte

23 Za­tlčiem ho ako kolík na pev­né mies­to, stane sa sláv­nym trónom pre dom svoj­ho ot­ca. 24 Za­vesia naň celú ťar­chu domu jeho ot­ca, výhon­ky a výras­t­ky, všet­ky malé nádoby od misiek až po všet­ky krčahy. 25 V ten deň — znie výrok Hos­podina zá­stupov — kolík osadený na pev­nom mies­te sa po­hne, zlomí sa a pad­ne, od­stránená bude ťar­cha, ktorá bola na ňom, lebo Hos­podin pre­hovoril.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­vešajú na neho rôz­ne výrastky a jalové výhon­ky všet­ku slávu domu jeho ot­ca, všet­ky nádoby, i tú naj­menšiu z nich, od nádob medeníc až po všet­ky nádoby kožíc.

Evanjelický

24 Keď však za­vesia naň všet­ku ťar­chu jeho ot­cov­ského domu, výhon­ky a výras­t­ky i naj­menšie nádoby od čiaš po krčahy,

Ekumenický

24 Za­vesia naň celú ťar­chu domu jeho ot­ca, výhon­ky a výras­t­ky, všet­ky malé nádoby od misiek až po všet­ky krčahy.

Bible21

24 Na něm bude viset všech­na váha jeho ot­cov­ského do­mu, jeho ra­to­lestí a výhonků – vše­možné drobné nádobí od po­hárků až po džbá­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček