EkumenickýIzaiáš22,22

Izaiáš 22:22

Na plecia mu dám kľúč od Dávidov­ho domu, keď ot­vorí, ni­kto nezat­vorí a keď za­tvorí, ni­kto ne­ot­vorí.


Verš v kontexte

21 ob­lečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a odo­vzdám mu tvoju moc, bude ot­com pre obyvateľov Jeruzalema a pre dom Júdu. 22 Na plecia mu dám kľúč od Dávidov­ho domu, keď ot­vorí, ni­kto nezat­vorí a keď za­tvorí, ni­kto ne­ot­vorí. 23 Za­tlčiem ho ako kolík na pev­né mies­to, stane sa sláv­nym trónom pre dom svoj­ho ot­ca.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 A dám kľúč domu Dávidov­ho na jeho plece, takže keď ot­vorí, ni­kto nezav­rie, a keď za­vrie, ni­kto ne­ot­vorí.

Evanjelický

22 Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidov­ho. Keď on ot­vorí, ni­kto nezat­vorí, a keď on za­tvorí, ni­kto ne­ot­vorí.

Ekumenický

22 Na plecia mu dám kľúč od Dávidov­ho domu, keď ot­vorí, ni­kto nezat­vorí a keď za­tvorí, ni­kto ne­ot­vorí.

Bible21

22 Na jeho rámě vložím klíč domu Davi­dova; když otevře, nikdo ne­zavře, a když za­vře, nikdo ne­o­tevře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček