EkumenickýIzaiáš22,19

Izaiáš 22:19

Vy­tlačím ťa z tvojho mies­ta, z tvojho úradu ťa zhodím.


Verš v kontexte

18 tuho ťa zo­vrie, ako lop­tu ťa od­hodí do šírej krajiny. Tam zo­mrieš, tam skončia tvoje sláv­ne vozy, ty han­ba domu tvoj­ho pána. 19 Vy­tlačím ťa z tvojho mies­ta, z tvojho úradu ťa zhodím. 20 V ten deň za­volám na svoj­ho služob­níka El­jákima, syna Chil­kiju,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 Od­sotím ťa preč s tvoj­ho stanovišťa, a srazia ťa s mies­ta, na ktorom stojíš.

Evanjelický

19 Vy­ženiem ťa z tvoj­ho úradu a zhodím ťa z tvoj­ho po­stavenia.

Ekumenický

19 Vy­tlačím ťa z tvojho mies­ta, z tvojho úradu ťa zhodím.

Bible21

19 Z tvého po­sta­vení tě vyženu, budeš zba­ven svého úřa­du!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček