EkumenickýIzaiáš22,14

Izaiáš 22:14

Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

13 ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme. 14 Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov. 15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin zá­stupov: Choď, záj­di za Šeb­nom, správ­com paláca, a po­vedz mu:

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

14 Ale Hos­podin moc­nos­tí sa vy­javil môj­mu sluchu: Ni­kdy vám nebude od­pus­tená táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin moc­nos­tí!

Ekumenický

14 Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov.

Bible21

14 Hos­po­din zástupů mi ře­kl do uší: „­Ten hřích vám ne­bu­de odpuštěn až do smrti.“ Tak praví Pán, Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček