EkumenickýIzaiáš22,11

Izaiáš 22:11

medzi hrad­bami ste urobili nád­rž na vodu Starého ryb­níka. Ne­pozerali ste však na toho, čo to urobil, a toho, čo to od­dáv­na tvoril, ste ne­videli.


Verš v kontexte

10 počítali ste domy Jeruzalema, rúcali ste domy na spev­nenie hradieb, 11 medzi hrad­bami ste urobili nád­rž na vodu Starého ryb­níka. Ne­pozerali ste však na toho, čo to urobil, a toho, čo to od­dáv­na tvoril, ste ne­videli. 12 V ten deň vás, Pán, Hos­podin zá­stupov, vy­zval, aby ste plakali a nariekali, oholili si hlavu a ob­liek­li si vrecovinu,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Spravíte aj nád­rž medzi dvoma múrami pre vodu starého ryb­níka a len nebudete hľadieť k tomu, ktorý to učinil, a toho, ktorý to utvoril od dáv­na, ne­uvidíte.

Evanjelický

11 Zhotovili ste nád­rž medzi dvoma múr­mi pre vody Starého ryb­níka, ale nehľadeli ste k Tomu, kto to všet­ko spôsobil, a ne­pozerali ste k Tomu, kto to od­dáv­na pri­pravoval.

Ekumenický

11 medzi hrad­bami ste urobili nád­rž na vodu Starého ryb­níka. Ne­pozerali ste však na toho, čo to urobil, a toho, čo to od­dáv­na tvoril, ste ne­videli.

Bible21

11 a mezi obě hrad­by jste na­pusti­li vodu ze Starého rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci měs­ta; ne­vší­ma­li jste si To­ho, kdo je ode­dáv­na bu­doval!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček