EkumenickýIzaiáš21,15

Izaiáš 21:15

veď ušli pred mečom, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred zápalom boja.


Verš v kontexte

14 Obyvatelia krajiny Téma, prines­te vodu v ústrety smäd­nému, utečen­com vy­chádzaj­te v ústrety s chlebom, 15 veď ušli pred mečom, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred zápalom boja. 16 Tak­to mi po­vedal Pán: Do roka, ako sú roky náden­níka, skončí sa všet­ka sláva Kédaru.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo budú utekať pred mečami, pred vy­taseným mečom, pred na­tia­hnutým lučišťom, pred tiažou boja.

Evanjelický

15 lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny!

Ekumenický

15 veď ušli pred mečom, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred zápalom boja.

Bible21

15 Pr­chají pře­ce před mečem, před ta­seným mečem, před na­pjatým lukem, před ukrutným bo­jem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček