EkumenickýIzaiáš21,1

Izaiáš 21:1

Výrok o prímorskej pu­statine: Ako sa vích­rice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.


Verš v kontexte

1 Výrok o prímorskej pu­statine: Ako sa vích­rice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny. 2 Do­stal som hroz­né videnie: Zrad­ca zrádza, plieniteľ plieni. Po­vs­taň, Élam! Méd­sko, ob­liehaj! Urobím koniec všet­kému stonu. 3 Pre­to sa na­pl­nia moje bed­rá bôľom, chytia ma boles­ti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, Som vy­strašený, keď to vidím.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä púšte mora, Babylona. Jako pre­chádzavajú vích­rice na juhu, tak prij­de od púšte, zo strašnej zeme.

Evanjelický

1 Výrok o prímor­skej púšti. Ako sa vích­rice valia po Negebe, pri­chádza to z púšte, z hroz­nej krajiny.

Ekumenický

1 Výrok o prímorskej pu­statine: Ako sa vích­rice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.

Bible21

1 Or­tel nad Pusti­nou u moře: Jako se na jihu pro­hání vichřice, útočník při­jde z pouště, ze země straš­livé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček