EkumenickýIzaiáš2,6

Izaiáš 2:6

Za­vr­hol si Jákobov dom, svoj ľud, lebo má plno vešt­cov; majú jas­novid­cov ako Filištín­ci, spolčujú sa s potomkami cudzin­cov.


Verš v kontexte

5 Po­vs­taň, Jákobov dom, kráčaj­me vo svet­le Hos­podina! 6 Za­vr­hol si Jákobov dom, svoj ľud, lebo má plno vešt­cov; majú jas­novid­cov ako Filištín­ci, spolčujú sa s potomkami cudzin­cov. 7 Jeho krajina je pl­ná strieb­ra a zlata, ne­spočet­né sú jeho po­klady. Jeho krajina je pl­ná koní, jeho vozom niet kon­ca.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo si ta od­vrh­nul svoj ľud, dom Jakobov, pre­tože sú na­pl­není ohav­nosťami od východu, planetária ako Filištíni a sd­ružujú sa s deťmi cudzozem­cov.

Evanjelický

6 Vskut­ku, za­vr­hol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodej­níkov z Východu a vešt­cov ako Filištín­ci, s cudzin­cami si podávajú ruky.

Ekumenický

6 Za­vr­hol si Jákobov dom, svoj ľud, lebo má plno vešt­cov; majú jas­novid­cov ako Filištín­ci, spolčujú sa s potomkami cudzin­cov.

Bible21

6 Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kou­zel z Výcho­dua fi­lištín­ského věštění – t­les­kají výplodům cizin­ců!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček