EkumenickýIzaiáš2,22

Izaiáš 2:22

Ne­maj­te už nič s človekom, ktorý žije. Veď za čo sa po­kladá?


Verš v kontexte

20 V ten deň človek od­hodí myšiam a ne­topierom svojich striebor­ných a zlatých bôžikov, ktorých si urobil, aby sa im klaňal. 21 Zaliezol do skal­ných trh­lín a do puk­lín brál od strachu pred Hos­podinom a pred velebou jeho slávy, až po­vs­tane, aby vy­desil zem. 22 Ne­maj­te už nič s človekom, ktorý žije. Veď za čo sa po­kladá?

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Pre­staňteže čakať po­moc od človeka, ktorého dych je v jeho no­z­dre, lebo veď za čo má byť po­vážený?!

Evanjelický

22 Od­vráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno po­kladať?

Ekumenický

22 Ne­maj­te už nič s človekom, ktorý žije. Veď za čo sa po­kladá?

Bible21

22 Přestaň­te tedy ob­divovat člověka – vž­dyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček