EkumenickýIzaiáš2,14

Izaiáš 2:14

proti všet­kým vy­sokým vr­chom, proti všet­kým hr­dým kop­com,


Verš v kontexte

13 Proti všet­kým libanon­ským céd­rom, vy­sokým a hr­dým, proti všet­kým bášan­ským dubom, 14 proti všet­kým vy­sokým vr­chom, proti všet­kým hr­dým kop­com, 15 proti každej vy­sokej veži, proti každej kamen­nej hrad­be,

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 na všet­ky vy­soké vr­chy a na všet­ky po­vznesené brehy,

Evanjelický

14 Proti všet­kým vy­sokým vr­chom i proti všet­kým vy­výšeným kop­com.

Ekumenický

14 proti všet­kým vy­sokým vr­chom, proti všet­kým hr­dým kop­com,

Bible21

14 pro všech­ny str­mé hory, pro všech­ny vznešené výši­ny,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček