EkumenickýIzaiáš2,13

Izaiáš 2:13

Proti všet­kým libanon­ským céd­rom, vy­sokým a hr­dým, proti všet­kým bášan­ským dubom,


Verš v kontexte

12 lebo to bude deň Hos­podina zá­stupov proti všet­kým pyšným a po­výšeným, aj proti všet­kému vy­výšenému — to bude znížené. 13 Proti všet­kým libanon­ským céd­rom, vy­sokým a hr­dým, proti všet­kým bášan­ským dubom, 14 proti všet­kým vy­sokým vr­chom, proti všet­kým hr­dým kop­com,

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 aj na všet­ky ced­ry Libanona, vy­soké a po­vznesené, i na všet­ky duby Bázana,

Evanjelický

13 Proti všet­kým vy­sokým a vy­výšeným céd­rom libanon­ským i proti všet­kým dubom bášan­ským.

Ekumenický

13 Proti všet­kým libanon­ským céd­rom, vy­sokým a hr­dým, proti všet­kým bášan­ským dubom,

Bible21

13 pro všech­ny ztepi­lé li­banon­ské cedry, pro všech­ny statné bášan­ské du­by,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček