EkumenickýIzaiáš19,21

Izaiáš 19:21

Hos­podin sa dá po­znať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoz­najú Hos­podina a uc­tia si ho obetami a dar­mi, dajú Hos­podinovi sľuby a spl­nia ich.


Verš v kontexte

20 Bude znamením a svedec­tvom Hos­podinovi zá­stupov v egyptskej krajine: Ak budú proti utláčateľom volať k Hospodinovi, pošle im zá­chran­cu, aby ich bránil a vy­slobodil. 21 Hos­podin sa dá po­znať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoz­najú Hos­podina a uc­tia si ho obetami a dar­mi, dajú Hos­podinovi sľuby a spl­nia ich. 22 Hos­podin bude biť Egypťanov, bude ich biť, ale ich aj uzdraví. Ob­rátia sa totiž k Pánovi; nechá sa nimi uprosiť a uzdraví ich.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak bude Hos­podin známy Egyp­tu, a Egypťania po­znajú Hos­podina toho dňa a budú mu slúžiť bit­nou obeťou a obil­ným darom a budú sľubovať Hos­podinovi sľuby i pl­niť.

Evanjelický

21 A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich.

Ekumenický

21 Hos­podin sa dá po­znať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoz­najú Hos­podina a uc­tia si ho obetami a dar­mi, dajú Hos­podinovi sľuby a spl­nia ich.

Bible21

21 Hos­po­din se dá po­znat Egyp­tu a Egypťané v ten den Hos­po­di­na po­znají. Bu­dou ho uctívat dary a oběť­mi, bu­dou Hos­po­di­nu skládat sli­by a ty do­drží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček