EkumenickýIzaiáš13,6

Izaiáš 13:6

Kvíľte, lebo blíz­ko je Hos­podinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho.


Verš v kontexte

5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hos­podin a nás­troje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 6 Kvíľte, lebo blíz­ko je Hos­podinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho. 7 Pre­to skles­nú všet­ky ruky a ochab­ne každé ľud­ské srd­ce.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 Kvíľte, lebo je blíz­ko deň Hos­podinov. Prij­de jako záhuba od Všemohúceho.

Evanjelický

6 Kvíľte, lebo blíz­ko je deň Hos­podinov, príde ako pus­tošenie od Všemohúceho.

Ekumenický

6 Kvíľte, lebo blíz­ko je Hos­podinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho.

Bible21

6 Kví­lej­te, ne­boť je blízko Hos­po­dinův den, zhouba od Vše­mo­hou­cího blíží se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček