EkumenickýIzaiáš13,5

Izaiáš 13:5

Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hos­podin a nás­troje jeho hnevu, aby zničili celú zem.


Verš v kontexte

4 Hukot na vr­choch ako od množs­tva ľudu, hr­mot kráľovs­tiev zhromaždených národov. To Hos­podin zá­stupov robí pre­hliad­ku šíku pri­praveného do boja. 5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hos­podin a nás­troje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 6 Kvíľte, lebo blíz­ko je Hos­podinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

5 Pri­chádzajú z ďalekej zeme, od kon­ca nebies. Hos­podin je to a nádoby jeho zúrivého hnevu; ide aby zkazil celú zem.

Evanjelický

5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od kon­ca neba: Hos­podin a nás­troje Jeho prch­kos­ti, aby zničili zem.

Ekumenický

5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hos­podin a nás­troje jeho hnevu, aby zničili celú zem.

Bible21

5 Táhnou ze země daleké, od kon­ce svě­ta za ob­zo­rem – Hos­po­din s nástro­ji svého hněvu, aby zniči­li ce­lou zem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček