EkumenickýIzaiáš13,4

Izaiáš 13:4

Hukot na vr­choch ako od množs­tva ľudu, hr­mot kráľovs­tiev zhromaždených národov. To Hos­podin zá­stupov robí pre­hliad­ku šíku pri­praveného do boja.


Verš v kontexte

3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou. 4 Hukot na vr­choch ako od množs­tva ľudu, hr­mot kráľovs­tiev zhromaždených národov. To Hos­podin zá­stupov robí pre­hliad­ku šíku pri­praveného do boja. 5 Pri­chádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Hos­podin a nás­troje jeho hnevu, aby zničili celú zem.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 Zvuk množs­tva počuť na vr­choch, podob­ný ­zvuku mnohého ľudu, zvuk hukot kráľovs­tiev shromaždených národov: Hos­podin Zá­stupov pre­hliada voj­sko do boja.

Evanjelický

4 Čuj! Hučanie na vr­choch ako hučanie mnohého ľudu! Čuj! Burácanie kráľovs­tiev zhromaždených národov. Hos­podin moc­nos­tí pre­zerá do boja pri­pravený voj.

Ekumenický

4 Hukot na vr­choch ako od množs­tva ľudu, hr­mot kráľovs­tiev zhromaždených národov. To Hos­podin zá­stupov robí pre­hliad­ku šíku pri­praveného do boja.

Bible21

4 Slyš ten hř­mot na horách – ja­ko když táh­ne armáda! Slyš lo­moz králov­ství a shro­mážděné náro­dy – Hos­po­din zástupů chys­tá voj­sko do války!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček