EkumenickýIzaiáš13,3

Izaiáš 13:3

Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou.


Verš v kontexte

2 Na pus­tom vr­chu zdvih­nite zá­stavu, hlas­no na nich volaj­te, mávaj­te rukou, nech voj­dú bránami kniežat. 3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou. 4 Hukot na vr­choch ako od množs­tva ľudu, hr­mot kráľovs­tiev zhromaždených národov. To Hos­podin zá­stupov robí pre­hliad­ku šíku pri­praveného do boja.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Ja som pri­kázal svojim po­sväteným, aj som po­volal svojich hr­dinov pre svoj hnev, tých, ktorí sa veselia z môj­ho vy­výšenia.

Evanjelický

3 Ja som roz­kázal tým, čo sa mi za­svätili, na uplat­nenie svoj­ho hnevu zvolal som aj svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou zvr­chovanosťou.

Ekumenický

3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou.

Bible21

3 Svým po­svěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své roz­jařené vítěze, aby vy­ko­na­li můj hněv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček