EkumenickýIzaiáš13,22

Izaiáš 13:22

Hy­eny budú za­výjať v ich palácoch a šakaly v chrámoch roz­koše. Za­krát­ko príde jeho čas, jeho dni sa ne­predĺžia.


Verš v kontexte

20 Ne­obývaný bude naveky, ne­osíd­lený po všet­ky po­kolenia; Arab si tam ne­po­staví stan a pas­tieri sa tam ne­usíd­lia. 21 Bude tam síd­liť púšt­na zver, ich domy za­pl­nia sovy; budú sa tam zdržiavať pšt­rosy a príšery tam budú po­skakovať. 22 Hy­eny budú za­výjať v ich palácoch a šakaly v chrámoch roz­koše. Za­krát­ko príde jeho čas, jeho dni sa ne­predĺžia.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 na jeho opus­tených hradoch ozývať sa budú sebe na­vzájom hy­eny a šakaly na palácoch roz­koše. A je už blíz­ko, aby prišiel jeho čas, a jeho dni sa ne­pretiah­nu.

Evanjelický

22 Hy­eny budú za­výjať v ich zám­koch a šakaly v roz­košných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.

Ekumenický

22 Hy­eny budú za­výjať v ich palácoch a šakaly v chrámoch roz­koše. Za­krát­ko príde jeho čas, jeho dni sa ne­predĺžia.

Bible21

22 Ve věžích bu­dou výt hyeny, v ho­nosných palácích šakali. Dny Babylo­nu jsou sečteny, jeho čas při­chází!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček