EkumenickýIzaiáš13,20

Izaiáš 13:20

Ne­obývaný bude naveky, ne­osíd­lený po všet­ky po­kolenia; Arab si tam ne­po­staví stan a pas­tieri sa tam ne­usíd­lia.


Verš v kontexte

19 Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná okrasa Chal­dejov, po­chodí, ako keď Boh roz­vrátil Sodomu a Gomoru. 20 Ne­obývaný bude naveky, ne­osíd­lený po všet­ky po­kolenia; Arab si tam ne­po­staví stan a pas­tieri sa tam ne­usíd­lia. 21 Bude tam síd­liť púšt­na zver, ich domy za­pl­nia sovy; budú sa tam zdržiavať pšt­rosy a príšery tam budú po­skakovať.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 Nebude už viacej obydlený na veky ani nebude obývaný do po­kolenia a po­kolenia, ani tam ne­po­staví stánu Arab, ani pas­tieri sa tam ne­položia so svojim stádom.

Evanjelický

20 Nebude ni­kdy obývaný ani osíd­lený po všet­ky po­kolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pas­tieri ne­uložia tam stáda k od­počin­ku,

Ekumenický

20 Ne­obývaný bude naveky, ne­osíd­lený po všet­ky po­kolenia; Arab si tam ne­po­staví stan a pas­tieri sa tam ne­usíd­lia.

Bible21

20 Ne­bu­de se v něm už nikdy žít, žádné poko­lení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín, nezastaví se tam pastýři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček