EkumenickýIzaiáš13,2

Izaiáš 13:2

Na pus­tom vr­chu zdvih­nite zá­stavu, hlas­no na nich volaj­te, mávaj­te rukou, nech voj­dú bránami kniežat.


Verš v kontexte

1 Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn. 2 Na pus­tom vr­chu zdvih­nite zá­stavu, hlas­no na nich volaj­te, mávaj­te rukou, nech voj­dú bránami kniežat. 3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 Vy­z­dvih­nite prápor na lysom vr­chu, po­výšte hlas k nim, mávaj­te rukou, aby vošli do brán kniežat.

Evanjelický

2 Na holom vr­chu zdvih­nite koruh­vu, hlas­no im pri­volaj­te! Mávaj­te rukami, nech voj­dú bránami kniežat.

Ekumenický

2 Na pus­tom vr­chu zdvih­nite zá­stavu, hlas­no na nich volaj­te, mávaj­te rukou, nech voj­dú bránami kniežat.

Bible21

2 Zvedně­te ko­rouhev na ho­lém návrší, hlasitě na ně křikněte, rukou jim pokyňte, ať vtrh­nou do bran vznešených.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček