EkumenickýIzaiáš13,19

Izaiáš 13:19

Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná okrasa Chal­dejov, po­chodí, ako keď Boh roz­vrátil Sodomu a Gomoru.


Verš v kontexte

18 Ich kuše ro­zdr­via mladíkov a nezľutujú sa nad plodom života, ich oko sa ne­zmiluje nad deťmi. 19 Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná okrasa Chal­dejov, po­chodí, ako keď Boh roz­vrátil Sodomu a Gomoru. 20 Ne­obývaný bude naveky, ne­osíd­lený po všet­ky po­kolenia; Arab si tam ne­po­staví stan a pas­tieri sa tam ne­usíd­lia.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 A bude Babylon, krása kráľovs­tiev, oz­doba, pýcha Chal­dejov, ako pod­vrátenie od Boha, jako čo pod­vrátil Sodomu i Gomoru.

Evanjelický

19 Tak po­chodí Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná nád­hera Chal­dej­cov, ako keď Boh vy­vrátil Sodomu a Gomoru.

Ekumenický

19 Babylon, oz­doba kráľovs­tiev, pyšná okrasa Chal­dejov, po­chodí, ako keď Boh roz­vrátil Sodomu a Gomoru.

Bible21

19 Babylon, to věhlasné království, ta chlou­ba a sláva Chaldejských, dopadne jako Bo­hem roz­vrácená měs­ta – ja­ko Sodo­ma a Go­mo­ra!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček