EkumenickýIzaiáš13,16

Izaiáš 13:16

Pred ich očami im ro­zdr­via deti, vy­plienia im domy a znásil­nia ženy.


Verš v kontexte

15 Každý, koho do­pad­nú, bude pre­bod­nutý, a každý, koho do­chytia, pad­ne mečom. 16 Pred ich očami im ro­zdr­via deti, vy­plienia im domy a znásil­nia ženy. 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si necenia strieb­ro a v zlate ne­majú záľubu.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Ich deti budú poroz­rážané pred ich očami, ich domy budú olúpené a ich ženy spŕz­nené.

Evanjelický

16 Aj ich deti budú rozt­ries­kané pred ich očami; ich domy budú vy­plienené a ich ženy zne­uc­tené.

Ekumenický

16 Pred ich očami im ro­zdr­via deti, vy­plienia im domy a znásil­nia ženy.

Bible21

16 Je­jich ne­mluvňa­ta bu­dou utlu­čena­před je­jich očima, jejich domy vyloupeny, jejich že­ny znásilně­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček