EkumenickýIzaiáš13,1

Izaiáš 13:1

Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn.


Verš v kontexte

1 Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn. 2 Na pus­tom vr­chu zdvih­nite zá­stavu, hlas­no na nich volaj­te, mávaj­te rukou, nech voj­dú bránami kniežat. 3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä Babylona, ktoré videl Izai­áš, syn Ámosov.

Evanjelický

1 Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámócov syn Izai­áš:

Ekumenický

1 Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn.

Bible21

1 Or­tel nad Babylo­nem, jak jej vi­děl Iza­iáš, syn Amo­sův:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček