EkumenickýIzaiáš10,25

Izaiáš 10:25

Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no do­vtedy ich môj hnev ú­pl­ne zničí.


Verš v kontexte

24 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin zá­stupov: Ľud môj, čo bývaš na Si­one, neboj sa Asýrie. Bije ťa palicou a prút dvíha na teba, ako to bolo v Egypte. 25 Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no do­vtedy ich môj hnev ú­pl­ne zničí. 26 Hos­podin zá­stupov vzbudí proti nej svoj bič, ako keď bil Mid­jánčanov pri skale Oréb a svoju palicu po­z­dvih­ne nad more, ako to bolo v Egypte.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

25 lebo už len čosi málo, máličko, a bude koniec zúreniu, a môj hnev sa ob­ráti na ich zkazu.

Evanjelický

25 Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie.

Ekumenický

25 Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no do­vtedy ich môj hnev ú­pl­ne zničí.

Bible21

25 Má prch­livost to­tiž vel­mi brzy skončí a můj hněv se ob­rátí k je­jich záhubě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček