EkumenickýIzaiáš10,14

Izaiáš 10:14

Moja ruka našla bohat­stvá národov ako hniez­do a ako sa rabujú opus­tené vaj­cia, tak som vy­rabovala celú krajinu. Nebolo toho, čo by za­trepotal kríd­lami, ot­voril zo­bák a za­pišťal.


Verš v kontexte

13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne. 14 Moja ruka našla bohat­stvá národov ako hniez­do a ako sa rabujú opus­tené vaj­cia, tak som vy­rabovala celú krajinu. Nebolo toho, čo by za­trepotal kríd­lami, ot­voril zo­bák a za­pišťal. 15 Môže sa sekera po­vyšovať nad toho, kto ňou rúbe a píla vy­vyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú, a prút dvíhal toho, kto nie je drevom!

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Áno, moja ruka našla bohat­stvo národov ako hniez­do, a jako sbierajú zanechané vaj­cia, tak som ja sob­ral celú zem, a nebolo ni­koho, kto by bol po­hnul čo len krýdlom, alebo kto by bol ot­voril ús­ta alebo za­pišťal.

Evanjelický

14 Ako na hniez­do siah­la moja ruka na bohat­stvo národov. Ako sa zbierajú opus­tené vaj­cia, tak som po­zbieral celú krajinu. Ni­kto ne­pohol kríd­lom a ni­kto ne­ot­voril zo­bák, aby za­pišťal.

Ekumenický

14 Moja ruka našla bohat­stvá národov ako hniez­do a ako sa rabujú opus­tené vaj­cia, tak som vy­rabovala celú krajinu. Nebolo toho, čo by za­trepotal kríd­lami, ot­voril zo­bák a za­pišťal.

Bible21

14 Bo­hatství národů má ruka pobrala, jako se hníz­do vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem já ce­lou zemi vy­sbíra­la nikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobák, aby zapípal.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček