EkumenickýIzaiáš10,13

Izaiáš 10:13

Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne.


Verš v kontexte

12 Keď Pán do­končí celé svoje dielo na vr­chu Si­ona a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod srd­ca asýr­skeho kráľa a po­výšenec­ký po­hľad jeho očí. 13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne. 14 Moja ruka našla bohat­stvá národov ako hniez­do a ako sa rabujú opus­tené vaj­cia, tak som vy­rabovala celú krajinu. Nebolo toho, čo by za­trepotal kríd­lami, ot­voril zo­bák a za­pišťal.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich.

Evanjelický

13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne.

Ekumenický

13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne.

Bible21

13 říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček