EkumenickýIzaiáš1,8

Izaiáš 1:8

Dcéra Sion zo­stala ako búd­ka vo vinici, ako chat­rč na uhor­kovom poli, ako ob­liehané mes­to.


Verš v kontexte

7 Vaša krajina sa stala púšťou, vaše mes­tá sú do tla vy­pálené, vašu pôdu pred očami vy­žierajú cudzin­ci, je spus­tošená, cudzin­ci ju roz­vrátili. 8 Dcéra Sion zo­stala ako búd­ka vo vinici, ako chat­rč na uhor­kovom poli, ako ob­liehané mes­to. 9 Keby nám Hos­podin zá­stupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobali by sme sa Gomore.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 kým dcéra Si­ona po­zos­tala jako búd­ka vo vinici a jako nočný úchylok na uhor­kovom poli, jako obľa­hnuté mes­to.

Evanjelický

8 Dcéra Sion zo­stala ako búd­ka na vinici, ako koliba na uhor­kovom poli, ako ob­liehané mes­to.

Ekumenický

8 Dcéra Sion zo­stala ako búd­ka vo vinici, ako chat­rč na uhor­kovom poli, ako ob­liehané mes­to.

Bible21

8 Opuště­na zůsta­la Dce­ra si­on­skája­ko chýše vpro­střed vinice, jako budka v poli okurek, jak město, jež se ob­léhá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček