EkumenickýIzaiáš1,5

Izaiáš 1:5

Kde vás ešte ud­rieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srd­ce je ú­pl­ne vy­silené.


Verš v kontexte

4 Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili. 5 Kde vás ešte ud­rieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srd­ce je ú­pl­ne vy­silené. 6 Nič nie je na ňom zdravé, od hlavy po päty samá mod­rina, jaz­va a čer­stvá rana, opuc­hnutá, ne­ob­viazaná a ne­ošet­rená olejom.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate? ! Celá hlava je ne­moc­ná, a celé srd­ce neduživé.

Evanjelický

5 Kde vás ešte ud­rieť, keď zo­tr­vávate v od­pore? Celá hlava je ne­moc­ná a celé srd­ce choré.

Ekumenický

5 Kde vás ešte ud­rieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srd­ce je ú­pl­ne vy­silené.

Bible21

5 Pro­č má­te být biti ještě víc? Proč se mu­sí­te stále protivit? Hlava je ce­lá pokrytá rana­mia srd­ce puká bo­lestí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček