EkumenickýIzaiáš1,4

Izaiáš 1:4

Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.


Verš v kontexte

3 Vôl po­zná svoj­ho gaz­du, osol jas­le svoj­ho pána, ale Iz­rael ne­poz­ná, môj ľud nechápe. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili. 5 Kde vás ešte ud­rieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srd­ce je ú­pl­ne vy­silené.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému ne­právosťou, semenu zlost­níkov, porušeným synom! Opus­tili Hos­podina, rúhali sa Svätému Iz­raelov­mu, od­vrátili sa zpät.

Evanjelický

4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločin­cov, skazonos­ným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

Ekumenický

4 Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, po­tom­stvu zločin­cov, skazeným synom. Opus­tili Hos­podina, po­hrd­li Svätým Iz­raela, cel­kom sa od­cudzili.

Bible21

4 Ach, náro­de hříšníků, lide ob­tížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení – Hos­po­di­na opustili, Svatého iz­rael­ského zavrhli, odvrátili se jako cizí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček