EkumenickýIzaiáš1,24

Izaiáš 1:24

Pre­to výrok Pána, Hos­podina zá­stupov, Moc­ného Iz­raela znie: Beda, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch, vy­pom­stím sa na svojich ne­priateľoch.


Verš v kontexte

23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­ci, spolok zlodejov, všet­ci milujú ú­platok, ženú sa za od­menami, sirôt sa nezas­tanú a žaloba vdovy k nim ne­príde. 24 Pre­to výrok Pána, Hos­podina zá­stupov, Moc­ného Iz­raela znie: Beda, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch, vy­pom­stím sa na svojich ne­priateľoch. 25 Ob­rátim proti tebe svoju ruku, lúhom vy­plavím tvoju nečis­totu, od­stránim všetok od­pad.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to hovorí Panov­ník Hos­podin Zá­stupov, Moc­ný Iz­raelov: Oj, po­teším sa nad svojimi protiv­ník­mi a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch!

Evanjelický

24 Pre­to znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí, Moc­ného v Iz­raeli: Hej, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch.

Ekumenický

24 Pre­to výrok Pána, Hos­podina zá­stupov, Moc­ného Iz­raela znie: Beda, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch, vy­pom­stím sa na svojich ne­priateľoch.

Bible21

24 Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mo­cný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým pro­tivníkům po­mstím se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček