EkumenickýIzaiáš1,21

Izaiáš 1:21

Ako sa z verného mes­ta stala ne­vies­t­ka? Bolo pl­né práva, pre­bývala v ňom spravod­livosť, no teraz sú v ňom vrahovia.


Verš v kontexte

20 Ak sa však budete zdráhať a protiviť, po­hl­tí vás meč, lebo pre­hovorili Hos­podinove ús­ta. 21 Ako sa z verného mes­ta stala ne­vies­t­ka? Bolo pl­né práva, pre­bývala v ňom spravod­livosť, no teraz sú v ňom vrahovia. 22 Tvoje strieb­ro sa znehod­notilo, tvoje víno je zriedené vodou.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Oj, ako sa stalo smil­nicou mes­to, kedysi verné! Bolo pl­né súdu; spraved­livosť pre­bývala v ňom, a teraz v ňom bývajú vrahovia!

Evanjelický

21 Ako sa ver­né mes­to stalo ne­vies­t­kou! Bolo pl­né práva, spravod­livosť pre­bývala v ňom, teraz však vrahovia.

Ekumenický

21 Ako sa z verného mes­ta stala ne­vies­t­ka? Bolo pl­né práva, pre­bývala v ňom spravod­livosť, no teraz sú v ňom vrahovia.

Bible21

21 Ach, jak se kdy­si věrné městostalo nevěstkou! Kdysi je na­plňovalo právoa sprave­dlnost ži­la v něm – ­teď však jen vrahové.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček