EkumenickýIzaiáš1,18

Izaiáš 1:18

Poďte, vy­jas­nime si to! — hovorí Hos­podin. Keby boli vaše hriechy ako šar­lát, zbelejú sťa sneh, a keby boli čer­vené ako pur­pur, budú ako vl­na.


Verš v kontexte

17 učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu! 18 Poďte, vy­jas­nime si to! — hovorí Hos­podin. Keby boli vaše hriechy ako šar­lát, zbelejú sťa sneh, a keby boli čer­vené ako pur­pur, budú ako vl­na. 19 Ak budete ochot­ne po­slúchať, budete jesť dob­ré dary zeme.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hos­podin: Keby boly vaše hriechy jako šar­lát, budú biele jako sneh; keby boly čer­vené jako čer­vec, d­vak­rát farbený, budú jako vl­na.

Evanjelický

18 Poďte len a súďme sa - vraví Hos­podin. Ak sú vaše hriechy ako šar­lát, môžu zbelieť na sneh; ak sú čer­vené ako pur­pur, môžu byť ako vl­na.

Ekumenický

18 Poďte, vy­jas­nime si to! — hovorí Hos­podin. Keby boli vaše hriechy ako šar­lát, zbelejú sťa sneh, a keby boli čer­vené ako pur­pur, budú ako vl­na.

Bible21

18 Po­tom to může­me spo­lu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hří­chy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpu­rová látka, budou jak vlna beránčí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček