EkumenickýIzaiáš1,17

Izaiáš 1:17

učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu!


Verš v kontexte

16 Ob­myte sa, očis­tite sa, od­stráňte mi spred očí vaše zlé skut­ky; pre­staňte robiť zlo, 17 učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu! 18 Poďte, vy­jas­nime si to! — hovorí Hos­podin. Keby boli vaše hriechy ako šar­lát, zbelejú sťa sneh, a keby boli čer­vené ako pur­pur, budú ako vl­na.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy.

Evanjelický

17 učte sa dob­re robiť, hľadaj­te právo, ujímaj­te sa utláčaného, pri­sudzuj­te právo sirotám, za­stávaj­te sa vdov.

Ekumenický

17 učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu!

Bible21

17 jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte si­ro­t­kovi právoa za­staň­te se vdov!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček