EkumenickýIzaiáš1,10

Izaiáš 1:10

Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha.


Verš v kontexte

9 Keby nám Hos­podin zá­stupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobali by sme sa Gomore. 10 Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha. 11 Načo mi je množs­tvo vašich obiet? — po­vie Hos­podin. Som na­sýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vy­kŕmeného dobyt­ka; ne­mám v obľube krv teliat, jah­niat a koz­liat.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory!

Evanjelický

10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, kniežatá Sodomy, na­slúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory!

Ekumenický

10 Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha.

Bible21

10 Slyš­te slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení naše­ho Boha, lide Go­mo­ry:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček