EkumenickýHozeáš9,9

Hozeáš 9:9

Hl­boké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, po­tres­tá ich hriechy.


Verš v kontexte

8 Je azda Ef­rajim bdelým strážcom a ľud môj­ho Boha prorokom? Pas­ca je na­stražená na všet­kých jeho ces­tách, ne­vraživosť vlád­ne v dome jeho Boha. 9 Hl­boké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, po­tres­tá ich hriechy. 10 Ako vinič na púšti našiel som Iz­rael, ako na skorú figu na figov­níku v jej pr­vom čase hľadel som na jeho ot­cov. Oni išli do Baál-Peóru, za­svätili sa Han­be, stali sa ohav­nosťou ako ich milenec.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 Hl­boko sa porušili jako za dní Gibee; roz­pamätá sa na ich ne­právosť; navštívi ich hriechy.

Evanjelický

9 Hl­boko sa ponorili do skazy ako za dní v Gibei; roz­pomenie sa na ich vinu, po­tres­tá ich hriech.

Ekumenický

9 Hl­boké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, po­tres­tá ich hriechy.

Bible21

9 Hlu­boko to­nou ve své zvrácenosti­tak jako teh­dy v Gibeji; Bůh si však vzpo­mene na je­jich vi­nya ztrestá je­jich hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček