EkumenickýHozeáš9,8

Hozeáš 9:8

Je azda Ef­rajim bdelým strážcom a ľud môj­ho Boha prorokom? Pas­ca je na­stražená na všet­kých jeho ces­tách, ne­vraživosť vlád­ne v dome jeho Boha.


Verš v kontexte

7 Prišli dni tres­tu, prišli dni od­platy, zle sa bude za­ob­chádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialen­com je muž ducha, lebo sú počet­né tvoje hriechy a veľký je tvoj od­por. 8 Je azda Ef­rajim bdelým strážcom a ľud môj­ho Boha prorokom? Pas­ca je na­stražená na všet­kých jeho ces­tách, ne­vraživosť vlád­ne v dome jeho Boha. 9 Hl­boké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, po­tres­tá ich hriechy.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­zorujúcim strážcom bol Efraim u môj­ho Boha. A teraz prorok? Osíd­lom vtáčnika na všet­kých jeho ces­tách, útočné ne­priateľs­tvo v dome jeho Boha.

Evanjelický

8 Ef­rajim strieh­ne na prorokov, ľud môj­ho Boha. Osíd­lo vtáčnika je na všet­kých jeho ces­tách; ne­znášan­livosť v dome jeho Boha.

Ekumenický

8 Je azda Ef­rajim bdelým strážcom a ľud môj­ho Boha prorokom? Pas­ca je na­stražená na všet­kých jeho ces­tách, ne­vraživosť vlád­ne v dome jeho Boha.

Bible21

8 Pro­rok je Efrai­movi strážným­spo­lečně s Bo­hem svým, na všech cestách mu ale na­straži­li pasti, v do­mě jeho Boha je nenávist.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček