EkumenickýHozeáš9,7

Hozeáš 9:7

Prišli dni tres­tu, prišli dni od­platy, zle sa bude za­ob­chádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialen­com je muž ducha, lebo sú počet­né tvoje hriechy a veľký je tvoj od­por.


Verš v kontexte

6 Aj keď uj­dú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Mem­fis ich po­chová. Ich vzác­ne strieb­ro za­ras­tie burinou, tŕnie ich vy­ženie z vlastných stanov. 7 Prišli dni tres­tu, prišli dni od­platy, zle sa bude za­ob­chádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialen­com je muž ducha, lebo sú počet­né tvoje hriechy a veľký je tvoj od­por. 8 Je azda Ef­rajim bdelým strážcom a ľud môj­ho Boha prorokom? Pas­ca je na­stražená na všet­kých jeho ces­tách, ne­vraživosť vlád­ne v dome jeho Boha.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Prij­dú dni navštívenia, prij­dú dni od­platy, po­zná Iz­rael. Prorok mu je blázon, po­mätenec muž ducha - pre množs­tvo tvojej ne­právos­ti a pre mnohé útočiace ne­priateľs­tvo.

Evanjelický

7 Nadišli dni navštívenia, nadišli dni od­platy; Iz­rael to skúsi. Blázon je prorok, šialený je muž ducha - pre tvoju vinu, pre tvoju veľkú ne­znášan­livosť.

Ekumenický

7 Prišli dni tres­tu, prišli dni od­platy, zle sa bude za­ob­chádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialen­com je muž ducha, lebo sú počet­né tvoje hriechy a veľký je tvoj od­por.

Bible21

7 Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: „Prorok je blázen! ‚Muž du­cha‘ zešílel!“ To pro­to, že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávist.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček