EkumenickýHozeáš9,6

Hozeáš 9:6

Aj keď uj­dú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Mem­fis ich po­chová. Ich vzác­ne strieb­ro za­ras­tie burinou, tŕnie ich vy­ženie z vlastných stanov.


Verš v kontexte

5 Čo chcete robiť v deň sláv­nos­ti, v deň Hos­podinov­ho sviat­ku? 6 Aj keď uj­dú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Mem­fis ich po­chová. Ich vzác­ne strieb­ro za­ras­tie burinou, tŕnie ich vy­ženie z vlastných stanov. 7 Prišli dni tres­tu, prišli dni od­platy, zle sa bude za­ob­chádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialen­com je muž ducha, lebo sú počet­né tvoje hriechy a veľký je tvoj od­por.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo hľa, odídu ta pre zkazu; Egypt ich shromaždí, Mem­fis ich po­hrobí; čo do žiadúcnych vecí ich strieb­ra, pr­hľava ich do­stane do majet­ku; bod­liak bude v ich stánoch.

Evanjelický

6 Lebo, hľa, pôj­du do Asýrie, Egypt ich zhromaždí, Mem­fis ich po­chová; ich vzác­ne strieb­ro preras­tie žihľava a tŕnie bude v ich stanoch.

Ekumenický

6 Aj keď uj­dú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Mem­fis ich po­chová. Ich vzác­ne strieb­ro za­ras­tie burinou, tŕnie ich vy­ženie z vlastných stanov.

Bible21

6 I kdy­by zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim po­hřeb vystrojí. Jejich stříbrné pokla­dy si vez­me trní, v je­jich příbyt­cích bude bod­láčí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček