EkumenickýHozeáš9,5

Hozeáš 9:5

Čo chcete robiť v deň sláv­nos­ti, v deň Hos­podinov­ho sviat­ku?


Verš v kontexte

4 Nebudú od­lievať víno pre Hos­podina, svojimi obetami si nezís­kajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smút­ku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvr­ní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedos­tane sa do domu Hos­podina. 5 Čo chcete robiť v deň sláv­nos­ti, v deň Hos­podinov­ho sviat­ku? 6 Aj keď uj­dú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Mem­fis ich po­chová. Ich vzác­ne strieb­ro za­ras­tie burinou, tŕnie ich vy­ženie z vlastných stanov.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 Čo budete robiť na deň sláv­nos­ti a na deň sviat­ku Hos­podinov­ho?

Evanjelický

5 Čo spravíte v deň sláv­nos­ti, v deň sviat­ku Hos­podinov­ho?

Ekumenický

5 Čo chcete robiť v deň sláv­nos­ti, v deň Hos­podinov­ho sviat­ku?

Bible21

5 Co si počnete v den sváteční, v den Hos­po­di­novy slavnosti?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček