EkumenickýHozeáš9,4

Hozeáš 9:4

Nebudú od­lievať víno pre Hos­podina, svojimi obetami si nezís­kajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smút­ku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvr­ní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedos­tane sa do domu Hos­podina.


Verš v kontexte

3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm. 4 Nebudú od­lievať víno pre Hos­podina, svojimi obetami si nezís­kajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smút­ku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvr­ní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedos­tane sa do domu Hos­podina. 5 Čo chcete robiť v deň sláv­nos­ti, v deň Hos­podinov­ho sviat­ku?

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 Nebudú liať Hos­podinovi vína v obeť, ani mu nebudú príjem­né ich bit­né obeti; budú im ako chlieb smútiacich za mŕtvym; všet­ci, ktorí by ho jed­li, zanečis­tia sa, lebo ich chlieb je pre ich duše, ne­voj­de do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

4 Nebudú obetovať Hos­podinovi úliat­bu vína, nebudú Mu príjem­né ich obete. Ich chlieb bude chlebom smút­ku. Nečis­tí budú všet­ci, čo ho jedia, lebo svoj chlieb budú mať len pre seba, do domu Hos­podinov­ho sa nedos­tane.

Ekumenický

4 Nebudú od­lievať víno pre Hos­podina, svojimi obetami si nezís­kajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smút­ku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvr­ní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedos­tane sa do domu Hos­podina.

Bible21

4 Ne­bu­dou už Hos­po­di­nu přinášet úlitby, nepotěší ho svý­mi oběťmi. Jejich obě­ti bu­dou jako chléb truchlících – všich­ni, kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do Hos­po­di­nova domu však ne­pa­tří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček