EkumenickýHozeáš9,3

Hozeáš 9:3

Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm.


Verš v kontexte

2 Hum­no ani vín­ny lis ich ne­na­sýti a mladé víno ich oklame. 3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm. 4 Nebudú od­lievať víno pre Hos­podina, svojimi obetami si nezís­kajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smút­ku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvr­ní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedos­tane sa do domu Hos­podina.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Nebudú bývať v zemi Hos­podinovej, ale Ef­raim sa na­vráti do Egypta, a v As­sýrii budú jesť nečis­té.

Evanjelický

3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podinovej, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta, nečis­té jesť budú v Asýr­sku.

Ekumenický

3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm.

Bible21

3 Ne­zůstanou už v Hos­po­di­nově zemi – zpátky do Egyp­ta půjde Efraim, v Asýrii bu­dou jíst nečis­té pokr­my!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček