EkumenickýHozeáš9,2

Hozeáš 9:2

Hum­no ani vín­ny lis ich ne­na­sýti a mladé víno ich oklame.


Verš v kontexte

1 Ne­teš sa, Iz­rael, nejasaj, ľud môj, lebo smil­nením si od­padol od Boha. Miloval si dary za smils­tvo na každom obil­nom hum­ne. 2 Hum­no ani vín­ny lis ich ne­na­sýti a mladé víno ich oklame. 3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 Hum­no ani vín­ny preš ich nebude pásť, a vín­na šťava im zlyhá.

Evanjelický

2 Nebude ich živiť hum­no ani lis, mušt ich oklame.

Ekumenický

2 Hum­no ani vín­ny lis ich ne­na­sýti a mladé víno ich oklame.

Bible21

2 Mlat ani lis je však neuživí, úroda ví­na při­ne­se zklamání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček