EkumenickýHozeáš9,10

Hozeáš 9:10

Ako vinič na púšti našiel som Iz­rael, ako na skorú figu na figov­níku v jej pr­vom čase hľadel som na jeho ot­cov. Oni išli do Baál-Peóru, za­svätili sa Han­be, stali sa ohav­nosťou ako ich milenec.


Verš v kontexte

9 Hl­boké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, po­tres­tá ich hriechy. 10 Ako vinič na púšti našiel som Iz­rael, ako na skorú figu na figov­níku v jej pr­vom čase hľadel som na jeho ot­cov. Oni išli do Baál-Peóru, za­svätili sa Han­be, stali sa ohav­nosťou ako ich milenec. 11 Ef­rajim — ako vtáča od­letí ich sláva od pôrodu, od tehoten­stva a od počatia.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 Jako hroz­ná na púšti som našiel Iz­raela, jako pr­vé ovocie na fíku v jeho pr­votine som videl vašich ot­cov, ale oni prišli k Bál­pe­orovi a nazarej­sky sa od­dali tej haneb­nos­ti a stali sa mrz­kosťou jako aj ich lás­ka.

Evanjelický

10 Ako hroz­no na púšti našiel som Iz­rael; sťa pr­vé ovocie na mladom figov­níku videl som jeho ot­cov. Ale oni šli do Baal-Peóru a za­svätili sa haneb­nej mod­le. Stali sa ohav­nosťou ako aj pred­met ich lás­ky.

Ekumenický

10 Ako vinič na púšti našiel som Iz­rael, ako na skorú figu na figov­níku v jej pr­vom čase hľadel som na jeho ot­cov. Oni išli do Baál-Peóru, za­svätili sa Han­be, stali sa ohav­nosťou ako ich milenec.

Bible21

10 Když jsem nale­zl Izrael, byli jako hroz­ny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fí­kovníku první ovoce. Potom však ode­š­li za Baal-pe­o­re­ma za­svě­ti­li se té obludě. Stali se stejně ohavný­mi­ja­ko ten je­jich mi­láček!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček