EkumenickýHozeáš9,1

Hozeáš 9:1

Ne­teš sa, Iz­rael, nejasaj, ľud môj, lebo smil­nením si od­padol od Boha. Miloval si dary za smils­tvo na každom obil­nom hum­ne.


Verš v kontexte

1 Ne­teš sa, Iz­rael, nejasaj, ľud môj, lebo smil­nením si od­padol od Boha. Miloval si dary za smils­tvo na každom obil­nom hum­ne. 2 Hum­no ani vín­ny lis ich ne­na­sýti a mladé víno ich oklame. 3 Nebudú pre­bývať v krajine Hos­podina, Ef­rajim sa vráti do Egyp­ta a v Asýrii budú jesť nečis­tý po­krm.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Neraduj sa, Iz­raelu, na plesot ako národy, lebo smil­níš od­chádzajúc od svoj­ho Boha; miluješ mzdu za smils­tvo na všet­kých hum­nách obil­ných.

Evanjelický

1 Ne­teš sa, Iz­rael, ako národy, lebo si smil­ne od­padol od svoj­ho Boha, miloval si mzdu za smils­tvo na každom obil­nom hum­ne.

Ekumenický

1 Ne­teš sa, Iz­rael, nejasaj, ľud môj, lebo smil­nením si od­padol od Boha. Miloval si dary za smils­tvo na každom obil­nom hum­ne.

Bible21

1 Ne­ra­duj se, Izraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opusti­la za­mi­loval sis mzdu ne­věstkyvšu­de tam, kde se mlátí obi­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček