EkumenickýHozeáš1,3

Hozeáš 1:3

Vzal si teda Gomér, dcéru Dib­lai­ma. Tá počala a porodila mu syna.


Verš v kontexte

2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Vez­mi si smil­nú ženu a maj deti zo smils­tva, lebo krajina strašne smil­ní, od­vrátila sa od Hos­podina. 3 Vzal si teda Gomér, dcéru Dib­lai­ma. Tá počala a porodila mu syna. 4 Vtedy mu Hos­podin po­vedal: Daj mu meno Jez­reel, lebo one­dl­ho po­tres­tám dom Jehu­ov za kr­vi­prelievanie v Jezreeli a po­tom urobím koniec kráľov­stvu Iz­raela.

späť na Hozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Išiel a vzal si Gomer, dcéru Dib­lai­ma, a počnúc porodila mu syna.

Evanjelický

3 Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Dib­lajimovu. Tá počala a porodila mu syna.

Ekumenický

3 Vzal si teda Gomér, dcéru Dib­lai­ma. Tá počala a porodila mu syna.

Bible21

3 A tak šel a oženil se s Go­me­rou, dce­rou Di­blai­movou. Ta pak poča­la a po­ro­di­la mu sy­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček