EkumenickýHaggeus1,15

Haggeus 1:15

dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.


Verš v kontexte

13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina. 14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hos­podina zá­stupov, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

Evanjelický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Ekumenický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Bible21

15 Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček