EkumenickýHaggeus1,13

Haggeus 1:13

Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

12 Zerub­bábel, syn Šeal­tíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina. 13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina. 14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hos­podina zá­stupov, svoj­ho Boha,

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy po­vedal Hag­ge­us, po­sol Hos­podinov, v po­sols­tve Hos­podinovom ľudu a riekol: Ja som s vami, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us tak­to pre­hovoril k ľudu v zmys­le po­sols­tva Hos­podinov­ho: Ja som s vami, hovorí Hos­podin.

Ekumenický

13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina.

Bible21

13 Age­us, Hos­po­dinův po­sel, pak lidu vy­ří­dil Hos­po­di­novo po­sel­ství: „Já jsem s vá­mi, praví Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček