EkumenickýHaggeus1,12

Haggeus 1:12

Zerub­bábel, syn Šeal­tíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina.


Verš v kontexte

11 Pri­volal som suchotu na zem, na vr­chy a na obilie, na mušt a na olej, na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami. 12 Zerub­bábel, syn Šeal­tíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina. 13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A po­slúchol Zorobábel, syn Šeal­tielov, i Jozua, syn Jehocadákov, naj­väčší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, i na slová proroka Hag­gea, tak ako ho po­slal Hos­podin, ich Bôh, a ľud sa bál tvári Hos­podinovej.

Evanjelický

12 Zerubábel, syn Šeal­tiélov, a veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina.

Ekumenický

12 Zerub­bábel, syn Šeal­tíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina.

Bible21

12 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, ve­lekněz Jošua, syn Jo­ca­dakův, i vše­chen zbývající lid teh­dy po­s­lech­li hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, to­tiž slova pro­roka Agea, ne­boť ho po­slal Hos­po­din, je­jich Bůh. A lid byl na­plněn bázní před Hos­po­di­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček